Regulamin Klubu ZAJĄCZEK


By brać udział w konkursach nagród należy poprzez „Biuro” na stronie www.oplzajączek.pl zarejestrować swoją kartę.

 

Każdy kto zarejestruje swoją kartę będzie brał udział w dwóch konkursach :

 

1-Konkurs na największe obroty.

 

Do tego konkursu będzie liczona łączna kwota jaka zostanie wydana u wszystkich Partnerów Biznesowych Ogólnopolskiego Programu Lojalnościowego Zajączek z użyciem karty programu Zajączek w okresie rozliczeniowym konkursu.

 

Jeżeli łączna kwota będzie taka sama u więcej niż u jednego Klienta to o wyższej pozycji w konkursie zdecyduje większa liczba użyć karty.

Jeżeli liczba użyć karty będzie taka sama to o wyższym miejscu w konkursie zdecyduje najwyższa jednorazowa kwota wydana przez Klienta a jeśli ta będzie taka sama to o wyższym miejscu zdecyduje…druga…trzecia…czwarta najwyższa jednorazowa kwota…aż do skutku.

 

2-Konkurs na największą liczbę użyć kart.

 

Do tego konkursu będzie liczona łączna ilość użyć karty u wszystkich Partnerów Biznesowych Ogólnopolskiego Programu Lojalnościowego Zajączek w okresie rozliczeniowym konkursu…z dwoma zastrzeżeniami :

 

a-liczone będą tylko wydatki w wysokości 5 zł i wyższe

 

b-jednego dnia w tym samym punkcie jednego Partnera Biznesowego będą liczone tylko dwa użycia karty.

 

Jeżeli łączna liczba użyć karty będzie taka sama u więcej niż u jednego klienta to o wyższym miejscu w konkursie zdecyduje najwyższa jednorazowa kwota wydana przez Klienta a jeśli ta będzie taka sama to o wyższym miejscu zdecyduje…druga…trzecia…czwarta najwyższa jednorazowa kwota…aż do skutku.

 

Jeżeli wśród zwycięzców konkursu będzie osoba niepełnoletnia wówczas nagrodę odbiera jeden z Rodziców lub prawny Opiekun.

 

Ogólnopolski Program Lojalnościowy Zajączek zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu ogłaszając to na www.oplzajączek.pl przed upływem okresu rozliczeniowego konkursów.